Jdi na obsah Jdi na menu

Jazyky

ČeštinaEnglishDeutsch

Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 1. Kdo se může zúčastnit aktivity?

Aktivit se může zúčastnit každý subjekt pracující s dětmi – MŠ, ZŠ, Mateřská centra, Lesní školky a školy, soukromé školské subjekty aj., které naše knihy mají, znají je a vědí jaký mají přínos pro rozvoj charakteru dítěte. Region NEREROZHODUJE - mi o náš region ale se Vás budeme ptát jak spolupracujete se zástupcem z nakladatelství ADVENT-ORION a zda od něj odebíráte třeba i knihy na odchodnou atd.
Pokud dosud školské a jiné výchovné subjekty naše knihy nemají, mohou se nejdříve dohodnout na osobním setkání s knihami, a to na mail vavrik64@gmail.com popř. na mail s příslušným zástupcem nakladatelství ADVENT-ORION a následně pak upřesnění termínu telefonicky na mobilu 777 367 311. Po zakoupení potřebných knih se mohou MŠ či ZŠ kdykoliv zaregistrovat se svým navrženým termínem zde: https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/registrace-do-ctenarskych-aktivit/ 
 

 1. Jak se přihlásit?

Registrace se provádí na odkazu   vyplněním jednoduchého googlovského formuláře REGISTRACE do čtenářské pregramotnosti v MŠ zde:https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/registrace-do-ctenarskych-aktivit/ctenarska-pregramotnost-v-ms/registrace.html  nebo do čtenářské aktivity na ZŠ zde: https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/registrace-do-ctenarskych-aktivit/ctenarska-aktivita-na-zs/registrace.html  . Důležité je správné vyplnění počtu dětí, velmi důležité to je u ZŠ, kdy při požadavku čtenářské aktivity pro celou ZŠ v počtu dětí např.60 se vyplní chybně např. 6 – tato žádost je vyhodnocena jako CHYBNÁ a není na ní reagováno, leda při inventarizaci realizace požadavků, která se dělá 2x ročně. Pokud tedy nedorazí akceptační email do 14-ti dnů, je nutné okamžitě volat na mobil 777 367 311.
V registraci uvádějte svůj termín zahájení avšak vždy po doporučeném termínu možné registrace, který je uveden vždy na stejném odkazu a je pravidelně aktualizovaný. Ta MŠ či ZŠ, který vyplní, že plánuje aktivitu využít a financovat ze ŠABLON, jejich účast bude přednostně akceptována. Info o šablonách jsou i na naše webu: https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/registrace-do-ctenarskych-aktivit/dokumenty-k-tvorbe-sablony-na-ctenarskou-pregramotnost-v-ms-ci-ctenarskou-aktivitu-na-zs/tabulka-na-tvorbu-sablony---ctenarske-aktivity-z-op-jak.html (ze ŠABLON standartně nelze pořizovat knihy pro děti či MŠ - viz odpověď č.12, ale dokážeme Vám pomoci). Malé MŠ a ZŠ, které nemají ŠABLONY NA INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ nikdy neodmítneme, ale musíme vše řešit hledáním sponzorů na knižní odměny, takže budeme rádi, když nám z okolí někoho doporučíte k oslovení.

 1. Jak se dozvím, že zahájíme u nás čtenářské aktivity?

Po každé registraci, nejdéle však do 14-dů od registrace, příslušný registrující subjekt obdrží email z mailu nflepsizivot@gmail.com jako AKCEPTACI TERMÍNU a v tomto mailu budou navrženy datumy, kdy registrovaný subjekt musí oznámit upřesněný počet dětí, kterým se budou půjčovat knihy, kdy budou knihy přivezeny do zápůjčky, kdy se přijede pro knihy a kdy bude závěrečná aktivita v MŠ či vyhodnocení čtenářské aktivity na ZŠ. Pokud akceptace termínu nedorazí do 14 dnů, můžete svou registraci reklamovat na mobilu 777 367 311 nebo na mailu vavrik64@gmail.com a bude zjednána neprodlená náhrada. Pokud registrující subjekt nesplňuje podmínky možnosti účasti - viz odpověď č.13, nemůže být aktivita realizována. V akceptačním emailu je důležité vnímat termín závěrečné aktivity či vyhodnocení, aby tento termín nezasáhnul do již dříve naplánovaných aktivit školy - v tom případě, na základě vzájemné dohody se termín změní.

 1. Kdo může být garantem čtenářské aktivity?

Garantem aktivity za školský subjekt může být buď přímo ředitel(ka) anebo i zaměstnanec daného subjektu pověřený ředitelem. Garant projektu se  zaznamenává do základní registrace, aby tento následně obdržel akceptaci termínu a stanovené postupy a byl k dispozici při komunikaci. Garant aktivity o veškeré komunikaci informuje ředitele školy.

 1. Jak nejlépe tuto aktivitu oznámit rodičům?

Aktivita, jak vše oznámit rodičům je uvedena nejen v odpověďním mailu akceptace termínu, ale je také stanovena v METODICE č.01 na tomto odkaze: https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/ctenarske-aktivity/ctenarska-pregramotnost-mami--tati--pojdme-si-cist/metodiky/metodika-c.1---prubeh-ctenarske-pregramotnosti.html

Dopis pro rodiče z MŠ je uveden zde:  DOPIS RODIČŮM a pro rodiče na ZŠ zde: DOPIS RODIČŮM žáků ZŠ . Tento dopis je potřeba, zejména v MŠ rodičům předat pro MŠ zaběhlou formou (mailem, přes vlastní web, na sociálních sítích či jiných médiích, na které jsou rodiče zvyklí), na ZŠ dopis dostávají rodiče od svých dětí při předání 1.knihy.
 Budete-li sami cítit, že byste do dopisu potřebovali ještě něco dopsat, můžete to samostatně učinit, protože dopis je ve formátu WORD, tedy přístupný k Vašim opravám, které doplní i Vaše cíle a snahy.

 1. Co udělat pro zviditelnění této aktivity?

Pro funkčnost této aktivity a naplnění všeobecných cílů, na základě zkušeností za předcházející období, byla sestavena METODIKA č. 02 jako Návod k prezentaci této aktivity a je na tomto odkaze: https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/ctenarske-aktivity/ctenarska-pregramotnost-mami--tati--pojdme-si-cist/metodiky/metodika-c.2---posileni-vetsiho-zajmu-o-aktivitu.html

 1. Je možné termíny koloběhu knih prodloužit na základě přání rodičů?                                ANO,  je to možné. Prodloužení termínu točení knih na dobu 14 dnů 1 knihy však snižuje cíle této aktivity u většiny rodičů, kteří dětem aktivně nečtou. Jednotlivé tituly  jsou dětem schopni všichni během 1 týdne přečíst. Umožněním tohoto ústupku se nestane u některých rodičů čtení potřebným NÁVYKEM, protože čtení nebude realizováno každý den. Je to tedy volba ředitelky nebo vedoucí učitelky MŠ. Vždy vycházíme vstříct přáním vedení MŠ, aby tak vedení MŠ zjistilo, že není potřeba ustupovat rodičům, ale spíše je pozitivně motivovat, že to dokáží (knihy jsou s velkými písmenky a obrázky - často se k nám dostává informace, že někteří knižní titul přečtou i během 3 dnů - což také není správné, ale tyto rodiče pak vyzýváme, aby knihu přečetli i podruhé.) I rodičové, kteří mají problémy se čtením anebo aktivnější spoluprácí se nechají často motivovat ostatními a někdy předběhnou v zájmu a kreativitě se svým dítětem ostatní. V případě úpravy termínu točení knih je pak vhodné zvážit, zda nezvolit variantu pouze 4 knih, ale i to je na zvážení vedení MŠ. Pokud by byla úvaha ještě delšího termínu točení knih, taková MŠ či ZŠ se nemůže aktivity zúčastnit, protože by to úplně zlikvidovalo stanovený potřebný cíl - nejednalo by se pak o pomoc v nastavení rodinného rituálu - pravidelné čtení před spaním.                                                 
 2. Jak se bude realizovat točení jednotlivých knih?                                                                     Pro točení knih je na webu tabulka:   Pomocný formulář na oběh knih    a garant projektu si vytiskne příslušné číslo tabulky dle počtu jednotlivých titulů uvedených v akceptačním emailu. Název titulu je uveden zkratkou (pro úsporu místa): KSV=Kocourek se vrací, ZPH= Zrzečka pod hvězdami, AJ=Alík a jezevec, AD=Ariščina dobrodružství, NP1=Nevšední příběhy díl č.1, MP=Medové příběhy, HNP = Hnědáček a nalezená podkova atd. Do tohoto formuláře si dopište jména v jednotlivých skupinách a pak vytiskněte. Povedete si pouze evidence předání a převzetí půjčené knihy rodiči.                   
 3. Jak bude probíhat vyhodnocení této aktivity?

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

 • Ve stanovený datum a čas budou přivezeny knižní dárky pro děti
 • Ředitelka nebo vedoucí učitelka přivítá hosty a poděkuje garantu této aktivity za celé vedení a předá slovo Ing. Josefu Vavříkovi
 • Společná píseň KNIHA JE NÁŠ DOBRÝ KAMARÁD s harmonikou (dětem však o harmonice neříkejte - vždy se ptáme, co to je za hudební nástroj)
 • Poučný příběh JAK KARLÍK S TOMÁŠKEM NAŠLI DĚDEČKOVU KOUZELNOU KNIHU, KTERÁ ZMĚNILA CELÝ JEHO ŽIVOT.
 • Ukázka největší a nejmenší knihy
 • Ukázka osobní KOUZELNÉ KNIHY
 • Předání 1.kouzelné knihy dětem - většinou předává přímý sponzor s ředitelem školy a zástupcem zřizovatele
 • Společné focení i s darovanou knihou
 • Závěrečná píseň KNIHA JE NÁŠ DOBRÝ KAMARÁD
 • Hodnocení aktivity ředitelkou či vedoucí učitelkou nebo garantem aktivity jako podklad do Závěrečné zprávy pro MŠMT - ideální, kdy jsou podněty a hodnocení připraveny písemně
 • Ideální je i motivace rodičů, aby i oni, v případě svého zájmu, napsali, jak celá aktivita působila na ně a na děti - vybrané zpětné vazby od rodičů pak připojíme na náš web.

ČTENÁŘSKÁ AKTIVITA

 • Ve stanovený datum a čas budou přivezeny knižní dárky
 • Ředitel školského zařízení přivítá všechny hosty a poděkuje třídním učitelům za vzorovou součinnost. Po té předává slovo Ing. Vavříkovi, který žáky seznámí  s postupem vyhodnocení – každý žák bude volán samostatně a přijde si pro knihu, kterou předává sponzor zároveň se zástupcem zřizovatele.
 • Na zahájení se zpívá píseň ČTEME KAŽDÝ DEN se zvýrazněním poslední sloky – pro hosty.
 • Realizace předávání knižních dárků žákům
 • Hlasování o nejoblíbenější knize
 • Společné focení
 • Závěrečná píseň ČTEME KAŽDÝ DEN.
 • hodnocení aktivity s ředitelkou či garantem aktivity pro podklady do Závěrečné zprávy pro MŠMT - ideální, když jsou náměty a připomínky připraveny písemně.

 

9. Jaká je role starosty, když se aktivity zúčastní?

 Účast starosty resp. zástupce zřizovatel je důležitá z důvodu poznání důležité práce všech učitelek v oblasti formování charakteru a působení na děti.

Pokud na aktivitě je pouze 1 sponzor, předává knihu starosta se sponzorem dětem. Pokud je více sponzorů, stojí starosta na straně protagonisty akce. Každé dítě si samostatně přijde pro knihu, ale nejdříve pana starostu pozdraví, představí se mu a podá mu ruku. Pokud některé dítě má asistenta, jde dítě s asistentem, pokud některé dítě se příliš stydí a nedokázalo by to samo, použije svého kamaráda. Tímto sledujeme další posilování samostatnosti, uctivosti a slušnosti dítěte. 
 

10. Je možné zajistit na aktivitu více sponzorů?

ANO, JE TO MOŽNÉ, pokud škola nedělá aktivity na šablony MŠMT.  Každý přímý dárce poskytuje finanční dar na knihy ve prospěch transparentního účtu Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT č. účtu 2901075623 / 2010, a to pod variabilním symbolem - IČ dárce a je-li to fyzická osoba nepodnikatel datum narození ve formátu DDMMRRRR. Na každý finanční dar přímý dárce obdrží Potvrzení do daní, ale daňově uznatelné jsou finanční dary od částky 2.000 Kč k 1 obdarovanému. Škola nám může i sponzora doporučit a jednání s ním provedeme my.

11. Jak si může přímý sponzor prověřit přijetí a čerpání jeho finančního daru?

Pro finanční dary je zřízen u FIO banky TRANSPARENTNÍ ÚČET, na kterém je patrno přijetí finančního daru a též i jeho čerpání na knihy pro MŠ nebo ZŠ. Odkaz na transparentní účet je tento: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901075623 

12. Je možné ze šablon MŠMT z OP JAK pořídit i knihy pro děti?

Šablony OP JAK – INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ není určeno pro jakékoliv dárky pro děti ani pro vybavení školní knihovny knihami, pokud nejsou součástí projektu dané šablony.

Ale dokážeme Vám pomoci. Běžná spotřeba času na MŠ je cca 9-10 hodin a na ZŠ 14-16 hodin v hodnotě 850 Kč/hodinu. Veškerou naši práci a režijní náklady na danou aktivitu z naší strany, jelikož aktivně pracujete s knihami z nakladatelství ADVENT-ORION, proměníme na knihy, takže jedině takto se Vaše MŠ nebo ZŠ může dostat k potřebným knihám a my tak pro Vás tuto aktivitu realizujeme ZDARMA.

13. Komu může být účast ve čtenářské pregramotnosti zamítnuta.

Před každou akceptací Vaší registrace je kontrolováno několik aspektů:

 • Jak MŠ a ZŠ znají  knihy z nakladatelství ADVENT-ORION, které pozitivně působí na charakter dítěte a jak s nimi pracují
 • Jaká je platební morálka registrujícího se subjektu, za platby faktur za knihy z nakladatelství ADVENT-ORION (hodnoceno od roku 2014)

Pokud MŠ nebo ZŠ nemá knihy z nakladatelství Advent-Orion, ale přeje si s nimi pracovat, pak účasti v této aktivitě nic nebrání.

Pokud MŠ nebo ZŠ byla opakovaně vyzývána k úhradě faktur anebo dokonce dosud dluží za odebrané knihy z nakladatelství Advent-Orion, je to hlavní stimul k zamítnutí účasti v této aktivitě.

Podle potřeby se budou tyto otázky a odpovědi doplňovat tak, jak vzniknou při jednotlivých akcích.

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 59689
Měsíc: 4420
Den: 118

Archiv

Kalendář
červenec / 2024